ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ บริษัทแมคไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ใด

 

บริษัทแมคไทย จำกัด
97/11 อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ ห้องออฟฟิศ 1
ชั้น5 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2696-4900 แฟกซ์ 0-2696-4998-9
อีเมล์ communications@th.mcd.com

 

หากท่านต้องการสมัครงานกับทางบริษัท จะติดต่อกับทางบริษัทได้อย่างไร

 

ท่านสามารถส่งใบสมัครและประวัติส่วนตัวมายังที่อยู่ด้านบน หรือ อีเมล์ hr@th.mcd.com

 

หากท่านต้องการขอรับการสนับสนุนจากทางบริษัท ขั้นตอนมีอย่างไรบ้าง

 

หากท่านต้องการขอรับการจากทางบริษัท ท่านสามารถส่งจดหมายขอ รับการสนับสนุน พร้อมแจ้งเหตุผลการขอรับสนับสนุน ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ด้านบน หรือทางอีเมล์ communications@th.mcd.com ขั้นตอนการพิจารณา ใช้เวลาประมาณ 7 วันโดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อกลับ