จำนวน

Mcdonald Entertainer 2
ผู้จัดการฝึกหัด (Trainee Manager ) 15

จำนวน

พนักงานประจำสาขา ( FT / PT ) 15
พนักงานประจำร้าน McCafe’Coordinator 5

จำนวน

ยังไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในกลุ่มนี้