แมคไทยรับรางวัลในงานวันนักบริหารงานบุคคลยอดเยี่ยม

13-02-2557

ดร.จิรายุ อิศรางกูล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันนักบริหารงานบุคคล (HR Day 2013) ให้แก่ คุณจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล แมคไทย จำกัด ที่โรงแรมแซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ