มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือกับ เอ็ม อะคาเดมี่ พัฒนาหลักสูตร Retail Management: The Best Practices Series

14-01-2558

กรุงเทพฯ – ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) จับมือกับ ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “Retail Management: The Best Practices Series” เพื่อยกระดับและพัฒนาวงการธุรกิจรีเทล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ กับ คุณจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ (ที่ 2 จากขวา)  ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ โดยมี มร.เฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด (ที่ 1 จากขวา) และ รองศาสตราจารย์พงศ์จิตติมา หินเธาว์ (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนาม ณ ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6