แมคไทยจับมือพันธมิตรร่วมสนับสนุน RMHC มินิ มาราธอน ‘Run For Kids’ วิ่งเพื่อน้อง 2015 เพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่ยากไร้

22-11-2558

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ได้จัดงาน RMHC มินิ มาราธอน ‘Run For Kids’ วิ่งเพื่อน้อง 2015 เป็นปีที่ 2 เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมระดมทุนนำเงินรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายเข้าสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่ยากไร้ผ่าน 3 โครงการหลักของมูลนิธิฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน ณ สวนลุมพินี