การประชุมร่วมกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจของแมคโดนัลด์ประจำปี 2016

12-02-2559

มร. เฮสเตอร์ ชิว ซีอีโอ แมคไทย เปิดงาน 2016 Business Partners' Annual Conference การประชุมร่วมกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจของแมคโดนัลด์ประจำปี 2016 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและกิจกรรมหลักในปี 2015 พร้อมแผนงานหลักและเป้าหมายของแมคไทยในปี 2016 รวมทั้งความคืบหน้าของ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และในช่วงท้ายเป็นการมอบรางวัลให้กับ Business Partners ในสาขาต่างๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้ M academy