M academy จัดเสวนาเคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ ‘AEC Champions’

08-07-2559

ศูนย์การเรียนรู้ M academy จัดเสวนาเผยเทคนิคการปรับตัวขององค์กรธุรกิจสู่สังคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในหัวข้อ ‘เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ AEC Champions’ โดยมีนักธุรกิจชื่อดังร่วมแบ่งปันประสบการณ์ อาทิ เรืออากาศโท นายแพทย์ นำ ตันธุวนิตย์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คุณสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย และ บริษัท วี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ คุณลิน ค็อก กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำโขง ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ดไทย จำกัด (มหาชน) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ M academy อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6