สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ นำข้าราชการ และ นักเรียนนายร้อย จปร. ทัศนศึกษา บริษัท แมคไทย จำกัด

26-07-2559

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินนำข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ซึ่งศึกษาวิชาประวัติศาสตร์อเมริกา ทัศนศึกษา บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนด้วยมาตรฐานระดับโลกภายใต้แบรนด์ ‘แมคโดนัลด์’ ในประเทศไทยและทรงร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดถวาย ณ ร้านแมคคาเฟ่ ดีลักซ์ อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 5 โดยมี มร. เฮสเตอร์ ชิว (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารร่วมรับเสด็จ