แมคไทย รับรางวัล ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยม ติดต่อกัน 5 ปี

22-11-2559

นางสาว เพชรัตน์ อุทัยสาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท แมคไทย จำกัด รับมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับโกลด์ ประจำปี 2559 (2016 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition) จาก มร. เกล็น ทาวน์เซนต์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นองค์กรชั้นนำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในหลากหลายมิติ อาทิ การส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค (Good Food) การดูแลเอาใจใส่และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (Good People) และการให้ความช่วยเหลือสังคม (Good Neighbor) นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของแมคไทย ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจาก AMCHAM อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5