การประชุมร่วมกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจของแมคโดนัลด์ประจำปี 2017

09-02-2560

 มร. เฮสเตอร์ ชิว ซีอีโอ แมคไทย เปิดงาน 2017 Business Partners' Annual Conference การประชุมร่วมกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจของแมคโดนัลด์ประจำปี 2017 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและกิจกรรมหลักในปี 2016 พร้อมแผนงานหลักและเป้าหมายของแมคไทยในปี 2017รวมทั้งความคืบหน้าของ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และในช่วงท้ายเป็นการมอบรางวัลให้กับ Business Partners ในสาขาต่างๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้ M academy