M Academy เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14-03-2557

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ (ที่ 4 จากขวา) รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำทีมงานอาทิ คุณพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน และ คุณศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ให้เกียรติเยี่ยมเยียน  M Academy ศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ณ อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6 โดยมี คุณพิมพา กมลศิริ (ที่ 4 จากซ้าย) Head Coach ของ M Academy และ คุณจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แมคไทย จำกัด ให้การต้อนรับ ข้อมูลเพิ่มเติม Website: www.m-academy.in.th  Facebook : https://www.facebook.com/MCD.TRNC